امام علی(ع) و بیست و پنج سال سکوت

دانلود فیلم و سریال دانلود فیلم و سریال

یکی از ادوار شایسته بررسی و تامل در سیره امامان علیهم السلام بررسی دوره بیست و پنج ساله سکوت مولی علی(ع) است. در این راستا باید به این سوالات پاسخ گفت:

1- معنای سکوت چیست؟ آیا به معنای خانه نشینی و کناره گیری از همه خدمات اجتماعی و سیاسی است؟ و یا واژه سکوت مرادف با «آتش بس » و خودداری از درگیری با دستگاه خلافت است؟

2- جایگاه سکوت از دیدگاه خود مولی چیست؟

3- فلسفه سکوت مولی علی(ع) چه بوده است؟

4- فعالیت های سیاسی مولی علی(ع) در این دوره بیست و پنج ساله در چه زمینه هایی بوده است.

پیش از آغاز بحث تذکر این نکته لازم است که ما در این بحث درصدد نگاهی کلی به سیره سیاسی حضرت در این دوره هستیم و بر آن نیستیم تا جزئیات حوادثی که در این دوره تحقق یافته و مواضع امام(ع) در این زمینه ها را مورد بحث قرار دهیم.

1- معنای سکوت

آیا سکوت امام علی(ع) به معنای خانه نشینی و کناره گیری از همه خدمات و مسئولیت های اجتماعی است؟ رداشت خود مولی علی(ع) این نیست. امام علی(ع)در نهج البلاغه از موضع خود در این دوره بیست و پنج ساله به عنوان صبر، تسلیم و..

. یاد می کند.

در خطبه شقشقیه امام علی(ع) بعد از آن که حوادث تلخ بعد از پیامبر را بازگومی کند می فرماید:

«... وطفقت ارتئی بین ان اصول بید جذاء او اصبر علی طخیه عمیاء... فراءیت ان الصبر علی هاتا احجی...; و ژرف بیندیشیدم که آیا با دست تنها بستیزم یا براین تاریکی کور صبر نمایم... سرانجام صبر و شکیبایی را خردمندانه تر دیدم ».


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها